O spółdzielni

Przedmiotem działania Spółdzielni jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

PRODUKCJA ROŚLINNA

- KRZEWY OZDOBNE I INNE

- usług rolniczych,
- mechanizacyjnych,
- transportu rolniczego
- działalności handlowo - zaopatrzeniowej, w zakresie sprzedaży paliw i innych towarów
- wynajem i dzierżawa nieruchomości badania i analizy techniczne wszelkich pojazdów
produkcja roślin  ozdobnych

produkcja boczniaka
Organem uprawnionym do reprezentowania Spółdzielni jest Zarząd.
Osoby wchodzące w skład Zarządu:

Prezes Halina Karska,
tel. (043) 829 22 77    lub 721 741 033

Z-ca Prezesa d/s Technicznych Marian Kucharski,
tel. (043) 829 24 71Copyright www.rsuh.pl